جناب آقای علی فاضلی با توجه به پروانه تایید صلاحیت خود به شماره QC.CE/1120/1 از سازمان ملی استاندارد در شرکت شیرآلات بهداشتی مهدی مسئولیت کنترل کیفی محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی مهدی را عهده دار هستند.