درباره مدیران

درباره مدیران شرکت شیر آلات مهدی

 

مدیریت:   جناب آقای مهدی بهارلو

مدیر توسعه و تحقیق و مسئول کنترل کیفیت: جناب آقای علی فاضلی

 

ما تیمی متشکل از افراد متخصص داریم که علاقه‌ی شدیدی به تکنولوژی روز بین همه‌ی ما وجود دارد، کار تیمی را خوب می‌شناسیم و برای داشتن بهترین تیم، در شیرآلات مهدی را بر پایه اصول شش گانه رشد، مشتری محوری، شفافیت، احترام، گسترش دانش، توجه و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی گسترش دادیم.با باور این ارزش‌های سازمانی، در مسیر موفقیت حرکت می‌کنیم و برای ماندن در این مسیر و پیشتاز بودن در صنعت تولید شیر آلات ، به ارزش‌های ساز‌مانی‌مان پایبندیم.